Home

20220611_094139_hoj2

Välkommen till Second Chance

* Känner du dig/er som privatperson/par utbränd, har du/ni förlorat hoppet, eller vill du/ni bara att saker ska förändras?

* Är du företagare och behöver stöttning för din personal till att nå gemensamma mål eller bli ett starkare team?

Second Chance hjälper dig/er med handfasta verktyg att komma uppåt, framåt!

Dessa verktyg kan du/ni använda dig/er av både under men framförallt efter sessionerna för att kunna bygga upp en större motivation i vardagen.

Angelica Granath
KBT-ACT-coach , MI, Alkohol och drogterapeut, relationscoach, personalcoach

Vill du/ni uppnå förändring?

Brister motivationen hos dig som privatperson, par eller hos din personal? Kontakta mig för mer information eller boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal.

  Med Dig, Er eller din Personal i Fokus

  • Sök hjälp tidigt

   Desto snabbare man söker hjälp desto större möjligheter finns det att bryta den onda cirkeln, oavsett om det är hos dig som privatperson, par eller hos din personal. Om du upplever akuta besvär, tankar om att skada dig själv eller andra rekommenderar jag dig att du vänder dig till en psykiatrisk akutmottagning eller ringer 112..

  • Alla har rätt att må bra

   Second Chance ger dig, er eller din personal guidning till att öka välmåendet, motivationen och engagemanget i vardagen. Jag ger dig/er stöd i din/eran krissituation och hjälper dig/er att utveckla strategier för att undvika eller hantera liknande situationer i framtiden.

  • Individuell behandlingsplan

   Beroende på terapeutens arbetssätt finns det en mängd olika tekniker och strategier som kan användas. Hur som helst kräver nästan alla typer av terapi att det utvecklas en relation mellan terapeuten och klienten, att det finns en kommunikation och en dialog, för att överkomma problematiska tankar eller beteenden.

  Mina Metoder

  • Kognitiv Beteendeterapi

   Ordet ‘beteende’ används inom KBT på ett sätt som skiljer sig från vardagsspråkets och är betydligt mer omfattande. Läs mer…

  • Motiverande Samtal

   Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för beteendeförändring som används inom ramen för kognitiv
   beteendeterapi. Läs mer…

  • Acceptance and Commitment Therapy

   Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Läs mer…

  Jag behandlar

  • Depression
  • Drogmissbruk
  • Föräldrafrågor
  • Livsförändringar
  • Personalutveckling
  • Missbruk
  • Relationsfrågor
  • Stress och livsstil
  • Ångest
  • Teambuilding m.fl