Samtalspaket

Samtalspaketet

Den vanligaste formen av coaching, där vi möts online och samtalar. Eventuellt ett ställe där du som klient känner dig trygg.

Detta ingår:

 • Samtalsintroduktion  (20 min)
 • 5 st coachingsamtal (45 min)
 • 1 st avslutande samtal/summering (60 min)

Pris: 5.995:- (inkl moms)

Relationspaketet

Här möter jag dig och er tillsammans. Det kan vara du och din partner, din vän eller en familjemedlem.

Detta ingår:

 • Samtalsintroduktion (20min)
 • 2 st enskilda samtal (60 min)
 • 5 st gemensamma coachingsamtal (90 min)
 • 1 st avslutande samtal (120 min)

Pris: 9.500:- (inkl moms)

Gruppaketet – hållbar hälsa

Möter gruppen tillsammans för att gemensamt komma fram till vad som behöver arbetas på i gruppen. Detta gäller 4-8 personer. Vid fler deltagare tillkommer pris.

Detta ingår:

 • 10 st gruppsamtal (60 min)
 • praktiska övningar och uppgifter
 • 1 st avslutningsmöte (60 min)

Pris: 14.995:- (inkl moms)

Genom att ta steget och erkänna för dig själv att du behöver en knuff i rätt riktning så har du klarat av det största och jobbigaste steget i hela behandlingen.

När du slutar ljuga för dig själv och inser din egna sanningen kommer även din väg till ett mer balanserat liv bli lättare och mer lättillgängligt, när du väljer att använda dig av mina tjänster gör du en stor investering i dig själv och hur ditt liv kommer att se ut i framtiden.

Så Fungerar Det

 • Teknik för möten

  Second Chance Teams, vilket innebär att du får en möteslänk skickad till dig via e-post/sms. Med möteslänken får du en kod som du använder för att logga in i Teams. Anlitar du mina tjänster genom ett företag eller dylikt så utför jag mitt arbete på din arbetsplats.

 • Introduktionssamtal/Bokning

  Du börjar med att boka ett introduktionssamtal. Coachningen är personlig och anpassas alltid efter dig som klient och ditt behov. Introduktionssamtalet uppskattas ta cirka 20 minuter. Vi går igenom din situation, vad du vill uppnå samt pratar om möjliga upplägg. Du får även en möjlighet att känna av om jag är rätt coach för dig. Om du kommer från ett företag så kommer vi att tillsammans i grupp titta på och komma fram till vad som är viktigast att fokusera på.

 • Bedömning

  Efter introduktionssamtalet går jag igenom det vi pratat om och kan behöva skicka dig ett formulär med frågor du ska fylla i. Jag kanske även behöver ställa uppföljningsfrågor eller fördjupa mig i delar du berättat. Därefter lägger vi tillsammans upp en lämplig väg för vårt samarbete. Om du kommer från ett företag utgår vi ifrån praktiska övningar och uppgifter som gruppen gemensamt och enskilt kommer att arbeta med inför nästa möte.

 • Behandling

  Här börjar vår gemensamma väg mot förändring. Eftersom varje människa är en individ hittar vi vilken form av behandling som fungerar bäst för dig. Jag är noga med att individualisera mina behandlingar och använder mig av det som du känner hjälper dig mest.
  Med en blandning av KBT, ACT och MI hittar vi de verktygen som kan hjälpa dig till förändring. Beroende på arbetssätt finns det en mängd olika tekniker och strategier som kan användas. Hur som helst kräver nästan alla typer av terapi att det utvecklas en relation mellan terapeuten och klienten, att det finns en kommunikation och en dialog, för att överkomma problematiska tankar eller beteenden.

 • Avslut

  När behandlingen är avslutad gör vi tillsammans en utvärdering. Vi vill ge dig bästa möjliga bemötande och behandling och kan utveckla verksamheten med dina synpunkter – både positiva som negativa.

Vill du uppnå förändring?

Kontakta mig för mer information eller boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal.