Våra Tjänster

Stress är en naturlig reaktion på när de krav vi upplever överstiger de resurser som vi har till vårt förfogande. Stress behöver inte vara något som är skadligt. Vid mer långvarig obalans mellan stress och återhämtning kan dock effekterna på den fysiska och psykiska hälsan bli allvarliga.

Vanliga bekymmer vid långvarig stress kan vara infektionskänslighet, smärta, sexuella problem. kognitiva problem, ökad känslighet för sinnesintryck, nedstämdhet och ångest med mera.

Då kan coachning vara en hjälp för att sätta upp nya motiverande mål. En coach ger dig någon du kan bolla tankar och idéer med. Coachning kan ge dig möjligheten att utvecklas på ett personlig plan men också i din karriär eller på din arbetsplats. Coachning handlar om att hjälpa och vägleda dig i rätt riktning för en mer meningsfull tillvaro. Second Chance kan hjälpa dig att uppnå dina mål och känna harmoni i livet.

Session

45 min, video/samtal
700:-

Session

45 min, video/samtal, helg/kväll
850:-

Session

1h, akuttid
1000:-

Så Fungerar Det

 • Teknik för möten

  Second Chance använder dator eller telefon för möten. Vid behov använder vi Teams vilket innebär att du får en möteslänk skickad till dig via e-post/sms. Med möteslänken får du en kod som du använder för att logga in i Teams.

 • Introduktionssamtal/Bokning

  Du börjar med att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Coachningen är personlig och anpassas alltid efter dig som klient och ditt behov. Introduktionssamtalet är kostnadsfritt och uppskattas ta cirka 20 minuter. Vi går igenom din situation, vad du vill uppnå samt pratar om möjliga upplägg. Du får även en möjlighet att känna av om jag är rätt coach för dig.

 • Bedömning

  Efter introduktionssamtalet går jag igenom det vi pratat om och skickar dig ett formulär med frågor du ska fylla i. Jag kanske även behöver ställa uppföljningsfrågor eller fördjupa mig i delar du berättat. Därefter lägger vi tillsammans upp en lämplig väg för vårt samarbete.

 • Behandling

  Här börjar vår gemensamma väg mot förändring. Eftersom varje människa är en individ hittar vi vilken form av behandling som fungerar bäst för dig. Jag är noga med att individualisera mina behandlingar och använder mig av det som du känner hjälper dig mest.
  Med en blandning av KBT, ACT och MI hittar vi de verktygen som kan hjälpa dig till förändring. Beroende på arbetssätt finns det en mängd olika tekniker och strategier som kan användas. Hur som helst kräver nästan alla typer av terapi att det utvecklas en relation mellan terapeuten och klienten, att det finns en kommunikation och en dialog, för att överkomma problematiska tankar eller beteenden.

 • Avslut

  När behandlingen är avslutad gör vi tillsammans en utvärdering. Vi vill ge dig bästa möjliga bemötande och behandling och kan utveckla verksamheten med dina synpunkter – både positiva som negativa.

Vill du uppnå förändring?

Kontakta mig för mer information eller boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal.